ما توجه خاصی به 5 دانشکده خود داریم که در 7 پردیس زیبا در سوئیس گسترش یافتهاند. 6000 دانشجوی این دانشکدهها از 111 ملیتاند. هر دانشکده (مدرسه) از موقعیت مکانی و تجربه آموزشی ویژهای بهره میبرند؛ با آموختن هتل داری در این دانشکده تجربه آموزشی 5 ستاره شما شروع میشود.

کالج سزار ریتز سوئیس با سی سال سابقه در آموزش هتل‌داری، برای داوطلبان دارای مدرک کارشناسان هتل‌داری پیشنهاد  جذب در مقطع فوق لیسانس هتل‌داری در دانشگاهی با دو پردیس تخصصی- تجربی با تمرکز بر کارآفرینی دارد. دانشجویان کارشناسی ارشد کالج سزار ریتز مختارند بین دو انتخاب که مباحث آموزشی را بر کیفیت اقامت و کارآفرینی متمرکز کنند. در این راه تمام دانش آموزان از آموزش با کیفیت سزار ریتز که یکی از پیشگامان صنعت هتل‌داری ست  بهرمند می‌گردند.

آکادمی هنرهای آشپزی سوئیس بر کسب و کار هنر آشپزی تمرکز دارد. شما با ثبت نام در این آکادمی، از آموزش‌هایی آینده‌نگرانه اطمینان می‌یابید که محدود به آشپزخانه نمی‌شود. این مزیتی است منحصر به فرد برای این آکادمی که از اشتراک پردیس دوگانه اش با کالج سزار ریتز سوئیس پدیدآمده است. ‌ در آکادمی هنر آشپزی سوئیس آموزشی بسیار منطبق بر واقعیت از تجربه‌های واقعی به شما ارائه می‌گردد.

آموزش کسب و کار هتل‌داری در انستیتو مونتریکس متمرکز است. که مباحثی مانند امور مالی، منابع انسانی و بازاریابی  کسب و کارهای اشرافی و لوکس را به دانشجویان به صورت تخصصی می‌آموزد. دانشجویان در این دوره در قلب شهر سکونت می‌گزینند و زندگی برازنده‌ای برای دانشجویان بلند همت کارآفرینی به وجود می‌آید.

در قلب شهر نوشاتل سوئیس، این مدرسه ترکیبی از طراحی تفکر و هتل داری را به شما می‌آموزد.  در این آموزش ها دانشجویان به تفکر خارج از چارچوب های محدود تشویق می‌شوند و تمرکز آموزش بر زیباشناسی و قابلیت انطباق آن با محیط قرار دارد. با خانواده پردیس های آموزشی موجود، دورانی که در گروه آموزشی IHTTI سپری می‌کنید همواره در یاد شما باقی خواهد ماند.

مدرسه هتل داری سوئیس پذیرش دانشجویان مدیر برنامه ریزی را در پردیس دوگانه خود شروع کرده است. این پردیس آموزشی در یک قصر هتل اشرافی واقع شده است. در مدرسه خاص اپل زندگی هتل داری را بر فراز کوههای بخش فرانسوی آلپ بیاموزید. اقامت در این قصر اشرافی با آموزش های به روز قرن 21 در هم آمیخته است تا ترکیبی از اشرافیت و آموزش مدرن را به دانشجویان ارائه کند.

برای نوجوانان 12 تا 20 سال ما اردویی تابستانی را در پیشنهاد می‌کنیم که ترکیبی زیبایی از نشاط و آموزش است. آنها یک زبان را انتخاب می‌کنند و در آن فنون هتل داری و آشپزی را به خوبی می‌آموزند. در این اردو دانش آموزان یک تابستان به یاد ماندنی را در محیطی کاملا مورد اطمینان سپری می‌کنند. هر کمپ در یکی از دانشگاه های سوئیس برگزار می‌شود و علاوه بر آن این تابستان همراه می شود با بسیاری برنامه های داخل و خارج  اردو

مشاهده وب سایت